Amersfoort wil vierhonderd woningen bouwen in wijk Vathorst

AMERSFOORT Op locatie Podium in Vathorst kunnen de komende jaren vierhonderd woningen gebouwd worden. Na verkennende gesprekken met belanghebbenden en omwonenden ligt er volgens Gemeente Amersfoort nu een stedenbouwkundig plan dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor het verdere proces. Het stedenbouwkundig plan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
 

In het gebied, rondom de huidige kantoren van VolkerWessels en Stater en het in aanbouw zijnde Collectie Centrum Nederland, kunnen vierhonderd woningen in een mix van appartementen en rijtjeshuizen worden gebouwd. Hiervan wordt 35 procent sociale huurwoningen die Woningcorporatie de Alliantie gaat verhuren. Een intentieovereenkomst tussen Heijmans Vastgoed en de Alliantie is inmiddels gesloten. Daarnaast is het de intentie om twintig procent van de woningen in het middensegment te bouwen. Omwonenden en belanghebbenden hebben in de gesprekken over het plan met name aandacht gevraagd voor het verkeersaanbod en de hoogte van de appartementen. Het plan is naar aanleiding van die aandachtspunten aangepast.
 

TEKORT Amersfoort heeft een groot tekort aan woningen en tegelijkertijd is de vraag naar kantoren op deze plek afgenomen. De herontwikkeling van Podium levert met 400 woningen een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave en aan de specifieke opgave in de huursector en het middensegment.
 

DUURZAAM Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundige plan. Wateropslag, groen, energie en materiaalgebruik spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is de ambitie minimaal NL Greenlabel niveau A te behalen. NL Greenlabel helpt om duurzame ambities meetbaar te maken en te komen tot een aantoonbare gezonde woon-, werk- en leefomgeving.

Bron: www.destadamersfoort.nl

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen