Duurzame energie opwekken aan de Hoevelakense Beek

Duurzame energie opwekken aan de Hoevelakense Beek

 

AMERSFOORT Een plan voor 13,5 hectare grond aan de noordzijde van de Hoevelakense Beek in Amersfoort kan zowel 4500 huishoudens van energie voorzien, een toevoeging zijn aan de landschappelijke kwaliteiten én een bijdrage leveren aan het vergroten van het waterbergend vermogen van het gebied. Het voorstel wordt tijdens een inloopavond op 7 oktober gepresenteerd.
 

Een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het Waterschap, ontwikkelbedrijf IX Zon en de gemeente heeft geleid tot een voorstel voor de inrichting van het gebied. Het stuk grond komt vrij doordat de huidige boer stopt met zijn bedrijf.
 

Wethouder Astrid Janssen: ,,Ook als we alle daken vol leggen met zonnepanelen hebben we nog niet voldoende capaciteit. Er zijn ook zonnevelden nodig in Amersfoort om de energie op te wekken die wij met zijn allen verbruiken. Natuurlijk ben ik daarom erg blij met dit voorstel voor zonnepanelen aan de Hoevelakense beek."
 

RUIMTE VOOR WATER Rijkswaterstaat en het Waterschap hebben vanuit de herinrichting van kruispunt Hoevelaken een opgave om het waterbergend vermogen van het gebied te verbeteren en bomen te compenseren. Vandaar dat in het ontwerp gezocht is naar de meest optimale inrichting waarbij ruimte voor water in het plangebied wordt vergroot en extra landschapselementen kunnen worden toegevoegd. Op de resterende grond wordt zoveel mogelijk duurzame energie opgewekt, door middel van zonnepanelen. Over het plan is in de ontwerpfase met het Utrechts Landschap en de Nederlandse Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), de SGLA én een aantal omwonenden gesproken.
 

Gerard Hartman van het Waterschap: ,,Het Waterschap is positief over de manier waarop er invulling wordt gegeven aan de waterbergingscompensatie."
 

INLOOPAVOND Om iedereen te infomeren wordt door ontwikkelbedrijf IX Zon een inloopavond gehouden. Tijdens de inloopavond is het ook mogelijk om suggesties en adviezen mee te geven voor het plan. Ook de gemeente Amersfoort is aanwezig voor toelichting op het beleid en de te doorlopen vergunningsprocedure. De avond duurt van 19:00 tot 21:00 uur in de Amerena, De Velduil 2 in Amersfoort.
 

Het plangebied ligt in de woon- werkzone Bloeidaal in de gemeente Amersfoort, ten zuiden van de Rijksweg A1, tussen de Koedijkerweg en de spoorlijn, ten noorden van de Hoevelakense Beek. Meer informatie over het initiatief kunt u vinden op www.ixzon.nl/hoevelakensebeek

Bron: www.destadamersfoort.nl

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen