Zelf een appartement bouwen

Zelf een appartement bouwen 

 

Op het terrein van het voormalig ziekenhuis de Lichtenberg is één kavel gereserveerd voor het bouwen van een klein appartementsgebouw door particulieren. Nadere informatie hierover vindt u op de site van de gemeente: https://wonenopdelichtenberg.nl/cpo. Een groep enthousiastelingen uit Amersfoort wil die uitdaging aangaan en heeft daarvoor een CPO vereniging ‘Klein Lichtenberg’ opgericht om een duurzaam gebouw met wat luxere appartementen te realiseren. Onze vereniging ‘Klein Lichtenberg’ is opgericht per notariële acte en heeft echte statuten en een echt bestuur. Nadere informatie over deze vereniging vindt u op de site http://www.jwteunisse.nl/cpo-kleinlichtenberg.html.

Het gebouw gaat maximaal negen appartementen omvatten en er zijn nog plaatsen vrij! Het gebouw maken we samen maar elke deelnemer kan zijn of haar appartement volledig naar eigen inzicht vorm geven!

Om richting te geven aan het proces hebben we een paar uitgangspunten geformuleerd die voorop staan bij de uitwerking van onze plannen. We mikken op een duurzaam gebouw gebaseerd op de normen van een ‘Passief Huis’. Dat wil zeggen dat er wordt gestreefd naar minimaal energiegebruik. Dat kan deels worden gerealiseerd door goede isolatie. Daarnaast willen we zelf energie opwekken onder meer met behulp van zonne-energie en warmte/koude opslag. We willen daarbij gebruik maken van de meest moderne technieken. Daarnaast staat gezamenlijkheid voorop en dat betekent dat we veel met elkaar zullen moeten praten om tot overeenstemming te komen over de manier waarop we ons plan willen realiseren!

Je moet wel weten waaraan je begint, want je koopt geen kant en klaar appartement, je wordt deelnemer in een proces! We sparen kosten uit doordat we veel zelf doen, maar we zullen in het proces vaak te maken krijgen met onzekerheden. De tijdsduur kan uitlopen, de bouwkosten kunnen verder stijgen, voor welk ontwerp kiezen we uiteindelijk. Als alles meezit kunnen we in 2021 gaan bouwen.

Deelname staat open voor iedereen die de uitgangspunten van de vereniging onderschrijft. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de site of via email cpo.kleinlichtenberg@gmail.com. We nemen dan binnen een paar dagen contact op.

Bron: www.destadamersfoort.nl

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen